Arvot

Suomi on noussut maailman vauraimpien kansakuntien joukkoon yhden sukupolven aikana. Siihen on tarvittu ahkeruutta, osaamista ja periaatetta, että jokainen ihminen on tärkeä.

Puhdas ympäristö on osa kulttuuriamme. Pohjoisen lumen ja jään keskellä tarvitsemme päästötöntä ja uusiutuvaa perusvoimaa sekä energiatehokkuutta. Kiertotalous: luonnonvarojen säästäminen, älyn liittäminen tuotteisiin ja biomassan käyttö mahdollistavat, että vähemmästä tehdään enemmän. Rohkeus ja näkemyksellisyys merkitsevät hankalien ongelmien ratkaisemista yhdessä. Erilaisuus ja verkostot luovat uusia tapoja toimia.

Päätöksenteko perustuu tietoon ja kokonaiskuvan ymmärtämiseen. Suomi tarvitsee ketteryyttä ja koulutusta. Tehdään parempi tulevaisuus yhdessä.

Ota yhteyttä

paivi.p.lipponen@kolumbus.fi
+ 358 50 512 2264